BLOG
Anahtar Yönetim Modelleri-Ansoff Matrisi
15 Kasım

Anahtar Yönetim Modelleri-Ansoff Matrisi

Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarının  yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yapan kişilerin başında Igor Ansoff gelmektedir.

Ansoff,  stratejik yönetim alanında uygun stratejilerin belirlenmesinde  geliştirdiği bir matris ile de tanınıyor. Ansoff Matrisi olarak adlandırılan strateji modelinde, Igor Ansoff  ürün ve pazar yapısının analiz edilerek duruma göre şu dört stratejinin uygulanmasını önermektedir:

1.  Pazar geliştirme stratejisi,
2.  Ürün çeşitlendirme stratejisi,
3.  Pazara nüfuz etme stratejisi,
4.  Ürün geliştirme stratejisi.

Bu matrisle büyüme  mevcut ürünle mi yoksa yeni ürünle mi mevcut pazarla mı yoksa yeni pazarla mı  sağlanacak sorularına yanıt aranır.Ansoff matrisinin ilk grubu bilinen Pazar – bilinen ürün/hizmet kombinasyonudur. Pazara yayılma(nüfuz) stratejisinin tanımlandığı bu alan, ürün/hizmet portföyünün büyük çoğunluğunun toplandığı alandır. Pazara nüfuz stratejisi çoğu işletmenin oldukça hakim olduğu pazarlama yöntemlerini içerir.

Bunlardan ilki müşterilerin marka bağımlılığını artırmak, dolayısıyla mevcut pazarda ürün/hizmetin daha fazla kullanılmasını sağlamaktır.

Bunun yanında özellikle yerli işletmecilerin oldukça zorlandıkları "fiyat rekabeti" alanı da bu alandır. Fiyat düşürerek rekabet etmenin yanında yaygın reklam, satış, tanıtım çalışmaları da eğer sektör büyüyorsa pazar payın korunması için gereklidir. Böylelikle rakip markalara yönelmiş müşteriler çekilebilir. Ayrıca daha önce böyle bir ürün/hizmete "ihtiyacı bulunmayan" müşterilerin de çekilmesi için yaygın reklam/tanıtım yardımcıdır. İşletme yönetiminin avantajı müşteri talep ve beklentiler dediğimiz piyasa trendi bilgilerine hakim olmalıdır.

Mevcut ürünle firma için yeni bir pazara girilmesi kombinasyonu için geliştirilecek strateji" Pazar geliştirme"dir. Farklı beklentileri olan, daha önce çalışmadığımı müşterilere iş yapılan durumdur. Matrisin bu alanına uygun düşen ürün/hizmet grupları için yeni bölgesel pazarlara girme, yeni satış/dağıtım kanallarıyla çalışma, farklı müşterileri çekmek için fiyatlama, yeni ürün kavramlarıyla(örneğin yeni ambalajlar) gibi çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Üçüncü alan mevcut pazarda, bildiğimiz müşterilere yeni ürünler sunma alanıdır. Mevcut ürünlerde gerekli değişiklikler  yapılarak ürün geliştirme stratejisinin önemli risklerinden biri piyasaya çıkış zamanlaması ve yeni ürün geliştirme maliyetleridir. Son alan ise, yeni pazara – yeni ürün/hizmet sunulduğu "ürün çeşitlendirme" alanıdır. Bu alan riskin yüksek, ancak doğru bir projeyle getirinin de diğer seçeneklerdekinden oldukça fazla olacağını unutmamak gerekir. Yeni ürün-Pazar alanı için firma önceki bilgi seviyesini kullanarak, işletmenin yeteneklerini değerlendirerek tamamen yeni bir ürün ortaya koyabilir.
 
İşletmenin çalıştığı sektörden ve ürünlerden tamamen ayrılması ise başka bir seçenektir.

Senem Kılıç

Bilgisayar Müdendisi, Yönetim Danışmanı

SenemKılıç

1978 Denizli doğumluyum. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği eğitimimi tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi Sayısal Yöntemler Yüksek Lisansı Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana bilim dalında "X,Y Kuşağının İstihdam Politikaları" üzerine doktora eğitimi tez aşamasında devam etmekteyim...

Bana Ulaşın